සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage

Hesha Withanage

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Ratnapura district

472261830 hesha_w@parliament.lk

SUMMARY

#8

Overall Rank

#5

Party Rank

126

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 25
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 9
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 25
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 8
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 23
278-6 (2020-10-07) Written Question - Supplementary Question Page 16
278-6 (2020-10-07) Written Question Page 15
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 14
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1976-06-28
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 472261830
Email: hesha_w@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.