සිංහල தமிழ் English
Medium_silva

Mohan Priyadarshana De Silva

State Minister - Production and Supply of Fertilizer and Regulation of Chemical Fertilizer and Insecticide Use

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Galle district

912248440 / 912267841 silva_p@parliament.lk

SUMMARY

#

Overall Rank

#

Party Rank

0

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1966-12-23
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 912248440 / 912267841
Email: silva_p@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.