සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

Nalin Bandara Jayamaha

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kurunegala district

372284690 / 322245455 jayamaha_n@parliament.lk

SUMMARY

#7

Overall Rank

#4

Party Rank

122

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
278-11 (2020-10-22) Point of Order - Other
Page 45
278-11 (2020-10-22) Point of Order - Other
Page 95
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 58
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
278-10 (2020-10-21) Point of Order - Other
Page 19
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
278-10 (2020-10-21) Point of Order - Other
Page 64
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-06-05
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 372284690 / 322245455
Email: jayamaha_n@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.