සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara-cfcd93b194b78216b8a3c284d41e9270

Vasudeva Nanayakkara

Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd

Democratic Left Front (DLF) - UPFA, from the Ratnapura district

0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654

SUMMARY

#11

Overall Rank

#1

Party Rank

582

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
273-3 (2019-07-25) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-3 (2019-07-25) Written Question Page 16
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
273-2 (2019-07-24) Written Question - Supplementary Question Page 22
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
273-2 (2019-07-24) Written Question - Supplementary Question Page 21
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 6
273-2 (2019-07-24) Written Question Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1939-01-03
Gender: male
Family Political Engagement: Younger Bro - Hemakumara N
Education
School: Mahinda Collage, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law Collage
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd Democratic Left Front (DLF), UPFA,
Contact
Telephone: 0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.