සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara-cfcd93b194b78216b8a3c284d41e9270

Vasudeva Nanayakkara

Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd

Democratic Left Front (DLF) - UPFA, from the Ratnapura district

0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654

SUMMARY

#11

Overall Rank

#1

Party Rank

554

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-6 (2019-01-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
267-4 (2019-01-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
267-3 (2019-01-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
267-2 (2019-01-09) Oral Contribution Page 14
267-1 (2019-01-08) Oral Contribution Page 62

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1939-01-03
Gender: male
Family Political Engagement: Younger Bro - Hemakumara N
Education
School: Mahinda Collage, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law Collage
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd Democratic Left Front (DLF), UPFA,
Contact
Telephone: 0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.