සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

අමාත්‍ය - මහාමාර්ග

Icon_1

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

372229729 / 372236608 fernando_j@parliament.lk

සාරාංශය

#11

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#4

පක්ෂයේ ශේණිය

270

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 94
278-11 (2020-10-22) Oral Contribution Page 5
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 97
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 99
278-9 (2020-10-20) Written Question- Response Page 96
278-9 (2020-10-20) Written Question- Response Page 98
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 98
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 151
278-8 (2020-10-09) Oral Contribution Page 5

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-05-12
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_1 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 372229729 / 372236608
ඊමේල්: fernando_j@parliament.lk
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.