සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ශාන්ත බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

සාරාංශය

#194

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#67

පක්ෂයේ ශේණිය

24

Times

නියෝජනය කළ වාර

5

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 21
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
273-2 (2019-07-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 25
273-2 (2019-07-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
271-10 (2019-05-24) Point of Order - Other
Page 70
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 34
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 41
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1972-03-28
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.