සිංහල தமிழ் English
Medium_rambukwella-a4e54851740036ea1715a045be03bee4

கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கண்டி மாவட்டம்

0812201093/0812200925

சுருக்கம்

#147

மொத்த தரவரிசை

#37

கட்சி தரவரிசை

68

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 22
256-6 (2017-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
256-5 (2017-11-14) Point of Order- Technical/Procedural
Page 99
255-2 (2017-09-20) Expunged Statement
Page 106
255-2 (2017-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 109
251-4 (2017-03-10) Oral Contribution Page 32
251-4 (2017-03-10) Expunged Statement
Page 34
250-10 (2017-02-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 98
250-10 (2017-02-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0812201093/0812200925
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.