සිංහල தமிழ் English
Medium_liyanage

 வருண லியனகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

717411790 waruna_l@parliament.lk

சுருக்கம்

#146

மொத்த தரவரிசை

#44

கட்சி தரவரிசை

9

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 20
278-7 (2020-10-08) Petitions
Page 6
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 23
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 21
278-1 (2020-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 146
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 46

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 717411790
Email: waruna_l@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.