සිංහල தமிழ் English
Medium_waleboda

காமினி வலேபொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0773232999/ 0716839441 waleboda_g@parliament.lk

சுருக்கம்

#75

மொத்த தரவரிசை

#46

கட்சி தரவரிசை

8

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 135
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
277-7 (2020-09-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
277-6 (2020-09-09) Point of Order - Other
Page 15
277-6 (2020-09-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
277-6 (2020-09-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 0773232999/ 0716839441
Email: waleboda_g@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.