සිංහල தமிழ் English
Medium_jayathisa-03526324f4156adb511fd0dab34b6a25

Nalinda Jayathissa

Member of Parliament (MP)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), from the Kalutara district

0718100605/0112785612 nalindajvp@gmail.com

SUMMARY

#2

Overall Rank

#2

Party Rank

577

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Written Question Page 7
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question Page 8
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question Page 8
263-11 (2018-10-11) Written Question Page 10
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 103
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question Page 11
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question Page 11
263-10 (2018-10-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
263-9 (2018-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1977-04-21
Gender: male
Education
School: C.W.W.Kannangara Collage, Mathugama
Undergraduate: M.B.B.S., Uni of Sri Jayawardenepura
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 Janatha Vimukthi Peramuna (JVP),
Contact
Telephone: 0718100605/0112785612
Email: nalindajvp@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.