සිංහල தமிழ் English
Medium_sabry

M.U.M. Ali Sabry

Minister - Justice

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), From National List

112324681 alisabri_u@parliament.lk

SUMMARY

#14

Overall Rank

#6

Party Rank

75

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 127
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 17
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 126
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 11
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 91

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-05-01
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 112324681
Email: alisabri_u@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.