සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-cc72277c81b9f6432018fb4f59fcd83d

Ranjith Madduma Bandara

Minister - Public administration and Disaster Management

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Monaragala district

0555672634/0552277489

SUMMARY

#124

Overall Rank

#53

Party Rank

145

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-2 (2019-06-19) Written Question- Response Page 20
272-2 (2019-06-19) Written Question- Response Page 24
271-10 (2019-05-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
271-10 (2019-05-24) Written Question- Response Page 24
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
270-18 (2019-04-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
270-18 (2019-04-04) Written Question- Response Page 15
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-08-25
Gender: male
Family Political Engagement: Father: R. M. Gunasekara MP, Step Father: Dharmadasa Banda, Minister
Education
School: Madagama Vidyalaya
School 2: Ananada College Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0555672634/0552277489
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.