සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

Ranil Wickremesinghe

Prime Minister - National Policies Economic Affairs, Resettlement, Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational Training, Skills development, and Youth Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112573974/0112573308

SUMMARY

#12

Overall Rank

#4

Party Rank

554

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 32
261-11 (2018-07-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 75
261-10 (2018-07-05) Oral Contribution Page 24
261-10 (2018-07-05) Question by Private Notice – Response Page 23
261-9 (2018-07-04) Oral Contribution Page 34
261-9 (2018-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 109
261-9 (2018-07-04) Oral Contribution - Core Statements Page 33
261-9 (2018-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
261-9 (2018-07-04) Oral Contribution Page 19
261-9 (2018-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-24
Gender: male
Family Political Engagement: Nephew - Ruwan Wijewardene
Education
School: Royal College
Undergraduate: Faculty of Law, University of Colombo, Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Professional Qualifications: Deakin University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.