සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

Ranil Wickremesinghe

Prime Minister - National Policies Economic Affairs, Resettlement, Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational Training, Skills development, and Youth Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112573974/0112573308

SUMMARY

#14

Overall Rank

#4

Party Rank

598

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-5 (2018-05-22) Oral Contribution Page 12
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 33
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 21
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 26
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 16
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 22
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution - Core Statements Page 15
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-24
Gender: male
Family Political Engagement: Nephew - Ruwan Wijewardene
Education
School: Royal College
Undergraduate: Faculty of Law, University of Colombo, Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Professional Qualifications: Deakin University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.