සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

Ranil Wickremesinghe

Prime Minister - National Policies Economic Affairs, Resettlement, Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational Training, Skills development, and Youth Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112573974/0112573308

SUMMARY

#18

Overall Rank

#6

Party Rank

639

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-3 (2019-01-10) Oral Contribution Page 6
267-3 (2019-01-10) Oral Contribution Page 19
267-3 (2019-01-10) Oral Contribution - Core Statements Page 9
266-1 (2018-12-21) Oral Contribution Page 60
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 61
264-10 (2018-12-12) Oral Contribution Page 21
263-14 (2018-10-26) Question by Private Notice – Response Page 25
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 41
263-10 (2018-10-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 2 Page 8
263-10 (2018-10-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-24
Gender: male
Family Political Engagement: Nephew - Ruwan Wijewardene
Education
School: Royal College
Undergraduate: Faculty of Law, University of Colombo, Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Professional Qualifications: Deakin University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.