සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

Ranil Wickremesinghe

Prime Minister - National Policies Economic Affairs, Resettlement, Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational Training, Skills development, and Youth Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112573974/0112573308

SUMMARY

#19

Overall Rank

#7

Party Rank

643

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 42
271-13 (2019-06-07) Oral Contribution Page 31
271-13 (2019-06-07) Oral Contribution Page 31
271-12 (2019-06-06) Oral Contribution Page 28
271-9 (2019-05-23) Oral Contribution Page 25
271-9 (2019-05-23) Oral Contribution Page 26
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 37
271-4 (2019-05-08) Prime Ministers Questions - Response Page 8
271-4 (2019-05-08) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 2 Page 15
271-4 (2019-05-08) Oral Contribution Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-24
Gender: male
Family Political Engagement: Nephew - Ruwan Wijewardene
Education
School: Royal College
Undergraduate: Faculty of Law, University of Colombo, Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Professional Qualifications: Deakin University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.