සිංහල தமிழ் English
Medium_bathiudeen

Rishad Bathiudeen

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Vanni district

112503889 / 112360512 rishad_b@parliament.lk

SUMMARY

#72

Overall Rank

#28

Party Rank

15

Times

Participated in parliament

3

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-11 (2021-04-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
282-11 (2021-04-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
282-02 (2021-03-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 64
282-02 (2021-03-10) Point of Order - Other
Page 62
282-02 (2021-03-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 61
282-01 (2021-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution
Page 133
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 31
281-06 (2021-01-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
281-04 (2021-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-11-27
Gender: male
Education
School: Al Mina Maha Vidyalaya
School 2: Zahira College, Colombo
Undergraduate: Civil Engineering, National Diploma in Technology, University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112503889 / 112360512
Email: rishad_b@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.