සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayake

රංජන් රාමනායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_sjb

සමගි ජන බලවේගය, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

112778533 ramanayake_r@parliament.lk

සාරාංශය

#158

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#43

පක්ෂයේ ශේණිය

11

Times

නියෝජනය කළ වාර

2

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 65
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 64
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 64
278-11 (2020-10-22) Point of Order - Other
Page 58
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 65
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 64
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 83

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1963-11-03
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_sjb සමගි ජන බලවේගය,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112778533
ඊමේල්: ramanayake_r@parliament.lk
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.