සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayake

ரன்ஜன் ராமநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கம்பஹா மாவட்டம்

112778533 ramanayake_r@parliament.lk

சுருக்கம்

#64

மொத்த தரவரிசை

#25

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
278-11 (2020-10-22) Point of Order - Other
Page 58
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 65
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 83
277-6 (2020-09-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-11-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112778533
Email: ramanayake_r@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.