සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayaka-6a4dca993eccdbaf688f796f4b1f3b89

ரன்ஜன் ராமநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

112778533 / 0773624927

சுருக்கம்

#73

மொத்த தரவரிசை

#31

கட்சி தரவரிசை

150

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
270-19 (2019-04-05) Expunged Statement
Page 72
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
270-19 (2019-04-05) Expunged Statement
Page 71
270-19 (2019-04-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-11-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Maristella College, Negambo
Undergraduate: Ceylon Hotel School - Restuarant and Bar Management Diploma
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112778533 / 0773624927
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.