සිංහල தமிழ் English
Medium_gnawardhana

தினேஷ் குணவர்தன

அமைச்சர் - Foreign

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112842209 / 112514485 gunawardena_dcr@parliament.lk

சுருக்கம்

#4

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

26

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 10
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 179
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 11
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 11
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 11
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 11
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 180
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 11
277-3 (2020-08-27) Oral Contribution Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-02-03
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112842209 / 112514485
Email: gunawardena_dcr@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.