සිංහල தமிழ் English
Medium_weerawansa

விமல் வீரவங்ச

அமைச்சர் - Industries

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112890670 weerawansha_w@parliament.lk

சுருக்கம்

#8

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

2

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 159
277-1 (2020-08-20) Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-07-03
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112890670
Email: weerawansha_w@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.