සිංහල தமிழ் English
Medium_silwa

Harsha de Silva

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

112597769 / 112806769 desilva_h@parliament.lk

SUMMARY

#6

Overall Rank

#3

Party Rank

93

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 117
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 70
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
278-6 (2020-10-07) Point of Order - Other
Page 48
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 38
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-08-30
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA, Truman State University, USA
Postgraduate: PhD, University of Missouri
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112597769 / 112806769
Email: desilva_h@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.