සිංහල தமிழ் English
Medium_wanniarachchi

பவித்ராதேவி வன்னிஆரச்சி

அமைச்சர் - சுகாதார

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

715311311 wanniarachchi_p@parliament.lk

சுருக்கம்

#38

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

86

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 13
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 113
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
282-13 (2021-04-21) Question by Private Notice – Response Page 26
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 16
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 20
282-10 (2021-04-08) Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-10-11
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 715311311
Email: wanniarachchi_p@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.