සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana

Buddhika Pathirana

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Matara district

412230946 / 412223865 pathirana_b@parliament.lk

SUMMARY

#9

Overall Rank

#6

Party Rank

83

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 93
278-9 (2020-10-20) Written Question Page 91
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 93
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 30
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 10
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 30
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 9
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 29
278-7 (2020-10-08) Oral Contribution Page 5
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-03-17
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 412230946 / 412223865
Email: pathirana_b@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.