සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-dbd802e19adddad07fdea8902a501685

Buddhika Pathirana

Industry and Commerce, Resettlement of long term displaced persons

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matara district

0412223865/041-2230946

SUMMARY

#3

Overall Rank

#1

Party Rank

1067

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-2 (2018-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 9
261-2 (2018-06-07) Oral Contribution Page 20
261-2 (2018-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 9
261-2 (2018-06-07) Written Question Page 16
261-2 (2018-06-07) Written Question Page 8
261-1 (2018-06-06) Oral Contribution Page 14
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 61
260-9 (2018-06-05) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 62
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 61
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-03-17
Gender: male
Education
School: Rahula MV,Mathara
Undergraduate: University of Kelaniya MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0412223865/041-2230946
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.