සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-dbd802e19adddad07fdea8902a501685

බුද්ධික පතිරණ

කර්මාන්ත හා වාණිජ්‍ය කටයුතු දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම් සහ සමුපකාර සංවර්ධන

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එ.ජා.ප සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මාතර දිස්ත්‍රික්කය

0412223865/041-2230946

සාරාංශය

#3

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

1067

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
262-2 (2018-07-18) Petitions
Page 6
262-2 (2018-07-18) Petitions
Page 6
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 6
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 6
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 6
261-4 (2018-06-19) Written Question- Response Page 8
261-4 (2018-06-19) Oral Contribution Page 8
261-3 (2018-06-08) Oral Contribution Page 17
261-2 (2018-06-07) Written Question Page 11
261-2 (2018-06-07) Oral Contribution Page 23

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1974-03-17
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Rahula MV,Mathara
ප්‍රථම උපාධිය: University of Kelaniya MBBS
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එ.ජා.ප , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0412223865/041-2230946
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.